radca prawny Maria Nałęcz Bachurska

14.03.2018
PRAWNICY »

Maria Nałęcz-Bachurska - radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie pod numerem KO-879. Radca prawny Maria Nałęcz-Bachurska jest również mediatorem w sprawach cywilnych wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Słupsku. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, rodzinnym oraz administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Ze Stowarzyszeniem radca prawny Maria Nałęcz-Bachurska związana jest od początku prowadzenia punktu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w Słupsku. Zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej oraz prowadzeniem mediacji.

Powrót