asesor komorniczy Monika Karolak

14.03.2018
PRAWNICY »

Monika Karolak – mgr prawa. Asesor Komorniczy w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Wiesławy Sokólskiej. Ukończyła studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie odbyła aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej w Gdańsku i złożyłam Egzamin Komorniczy. W związku z uzyskaną oceną pozytywną została powołana na stanowisko Asesora Komorniczego. W kancelarii komorniczej pracuje od sierpnia 2010 roku,  od stycznia 2011 roku w charakterze Aplikanta Komorniczego, a od maja 2013 roku jako Asesor Komorniczy. Podczas nieobecności komornika jeste powoływana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego na Zastępcę Komornika i w tym czasie zajmuję się wszystkim sprawami Kancelarii Komorniczej. Doświadczenie zawodowe zdobywa od lat w szczególności w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem nie alimentacji.

Powrót