adwokat Dorota Mączewska Ptak

14.03.2018
PRAWNICY »

Dorota Mączewska - Ptak ukończyła aplikację sądową a następnie wykonywała obowiązki sędziego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, w wydziale karnym. Obecnie prowadzi indywidulną kancelarię adwokacką, w ramach której reprezentuje w postępowaniach sądowych w szczególności osoby pokrzywdzone przestępstwem, ofiary przemocy domowej  a także osoby na tle szeroko rozumianego prawa rodzinnego. Szczególny obszar zainteresowań adwokat Doroty Mączewskiej -Ptak stanowią sprawy rodzinne międzynarodowe, w tym sprawy oparte o uregulowania Konwencji Haskiej dotyczącej uprowadzeń dzieci za granicę. Ściśle współpracuje z angielską kancelarią adwokacką. Jest członkiem International Society of Family Law a także Reunite International Child Abduction Centre. Współpracowała z Fundacją „Pomorskie Centrum Psychotraumatologiczne”, udzielając w ramach Punktu Konsultacyjnego bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Pomorskie Centrum Terapeutyczno- Prawne „Interios”, w ramach którego, realizując projekty Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, udziela pomocy osobom napotykającym problemy w codziennym stosowaniu prawa, rozwijając wiedzę prawną u osób zagubionych ale także pragnących odnaleźć się zarówno w nowej sytuacji osobistej jak I na rynku pracy. Pomaga również osobom pokrzywdzonym przestępstwem jak i z problemami alkoholowymi oraz ich rodzinom. Odrębny element działalności Doroty Mączewskiej- Ptak to działalność szkoleniowa w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem – zarówno jako elementu kursu Psychotraumatologia Ogólna jak i szkoleń dla pracowników i osób współpracujących z CPR oraz CIK. Dorota Mączewska- Ptak ma również wykształcenie artystyczne. Ukończyła klasę fortepianu oraz Wydział Kompozycji Teorii i Dyrygentury w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 

Powrót