SŁUPSKI OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM,
CZŁONKOM ICH RODZIN ORAZ ŚWIADKOM PRZESTĘPSTW

 

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS z siedzibą w Gdańsku,
prowadzi od 2014 roku na terenie województwa pomorskiego pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, członkom ich rodzin oraz świadkom przestępstw w ramach Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
Działamy na terenie województwa pomorskiego oraz online.

Projekt jest skierowany do każdej osoby fizycznej, przede wszystkim która doznała przestępstwa, oznacza to, że każdy czyje dobro osobiste (albo majątkowe) zostało zagrożone ze strony innej osoby, może szukać u nas pomocy. Weryfikacją czy doszło do przestępstwa zajmują się nasi specjaliści - prawnicy, psycholodzy oraz osoby pierwszego kontaktu.

Jednakże pomoc mogą u nas uzyskać również członkowie rodziny osoby pokrzywdzonej jak np. dzieci, rodzice, rodzeństwo, mąż/żona, partner/partnerka. Należy jednak pamiętać, że jeżeli sprawca przestępstwa jest członkiem rodzinku pokrzywdzonego to jest wykluczony z możliwości ubeigania się o pomoc w naszych Ośrodkach.

Kolejna grupa odbiorców naszej pomocy, jednakże tylko ograniczonej do pomocy terapeutycznej indywidualnej oraz asystenckiej pomocy osoby pierwszego kontaktu, są świadkowie przestępstw, którzy są wzywani na przesłuchanie do Prokuratury, Policji albo do Sądu.

Co do zasady udzielamy pomocy jeżeli przestępstwo miało miejsce do 5 lat wstecz przed zgłoszeniem się do nas, jednakże w wyjątkowych sytuacjach jak przestępstwa na tle seksualnym czy też przemocy domowej, okres ten nie obowiązuje.

Główny cel projektu to wyprowadzenie osoby pokrzywdzonej oraz jej rodziny z wykluczenia społecznego, powstającego w związku z doznanym przestępstwem. W tym celu podejmowane są formy pomocy, które Stowarzyszenie świadczy Beneficjentom, zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem. Każdy specjalista w ramach swojej pracy zobowiązany jest do udzielania pomocy Beneficjentowi w sposób jak najbardziej zadaniowy, mający na celu jak najszybciej i jak najskuteczniej wzmocnić Beneficjenta i wyprowadzić go ze stanu w jakim trafił do Stowarzyszenia.

Z kolei naszym głównym celem względem świadków przestępstw jest wzmocnienie ich psychiki i nastawienia do przebrnięcia przez gąszcz pytań organów ściagnia czy Sądu. Świadek ma się czuć pewnie i komfortowo, a jego zeznania mają pomóc w wyjaśnieniu wszelkich okoliczności przestępstwa.