Pomoc prawna

Pomoc prawna w Polsce mmoże być świadczona przez adwokata lub radcę prawnego. Są to jedyne dwa zawody prawnicze strikte nakierowane na świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej. Osobą ucząca się na adwokata albo radcę prawnego nazywana jest aplikantem i w wyjątkowych sytuacjach może zastępować adwokata lub radcę prawnego. Dopuszcza się również udzielanie pomocy prawnej przez komornika albo asesora komorniczego (asesor komorniczy to komornik nie prowadzący kancelarii komorniczej a świadczący swoje usługi na rzecz inne komornika), ewentualnie aplikant.

W ostatnich latach zawód adwokata i radcy prawnego ulegą zrównaniu i jedyna różnica między tymi zawodami to forma prawna na podstawie której mogą pracować bądź świadczyć swoje usługi.

Udzielanie pomocy prawnej polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Niestety ale w ramach projektu nie możemy występować przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika.

Nasza pomoc świadczona jest w formie ustnej poprzez omówienie problemu prawnego, wskazaniu możliwych sposób jego rozwiązania i przedstawienia przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie albo w formie piemnej poprzez sporządzenie opinii, pisma lub wniosku.